Портфолио

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „НИКОЛА ФИЧЕВ“
Плевен, ул. „Ал.Стамболийски“ 16 тел: 064/82 48 04, 82 31 51, е-майл: pgsa_nf_pl@abv.bg

ТРАДИЦИИ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ХУМАННОСТ

I. Институционално развитие

1. ISTORIA- създаден е през 1932-1933г. като Строително училище. През 1960г. се преименува в Техникум по строителство, а през 1962г. приема името „Никола Фичев“. Завършилите ученици продължават образованието си в български и европейски технически университети, работят във водещи фирми, създават собствен бизнес.

2. Патрон на училището

3. Визия – да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

4. Мисия – в центъра на грижите е детето. Мисията на образованието в ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен е учениците да получат пълноценни знания, да се изградят като свободни и морални личности, да развиват творческите си заложби и изяви, да формират добро физическо здраве, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

5. Приоритети – Стратегия за развитие на ПГСАГ „Никола Фичев“ – Плевен

II. Ресурси

екип

♦ партньори:

проекти

III. Галерия

IV. Спортни постижения