Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование през учебна 2023/2024 година

Модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация
в професионалното образование, както следва:

• вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
• вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
• вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

Национално външно оценяване 2023/2024 година

Български език и литература – 10 юни 2024 г., от 08.00 ч.
Математика – 12 юни 2024 г., от 08.00 ч.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО - до 07.06.2024 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 13 – 21.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2024 г.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, от 06.02.2024г.-21.02.2024г.
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 18.05.2024г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 16.05.24г.
Оценяване на изпитните работи – 2.05.2024 – 05.06.2024г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 07.06.2024г.

Държавни зрелостни изпити 2023/2024 година

Сесия май-юни
Български език и литература – 17.05.2024 г. от 8.30 ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20.05.2024 г. от 8.30 ч.
ДЗИ по желание на ученика

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

1.Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки„
-от 06.02.2024 г.до 21.02.2024 г.
2.Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 18.05.2024 г.
3.Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 16.05-2024 г.
4.Оценяване на изпитните работи от 20.05.2024 г. до 16.05.2024 г.
5.Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.06.2024 г.

Важно съобщение относно кандидатстване за стипендии от учениците след завършено основно образование – за втори срок на учебната 2023/2024 г.

Презентация на училището

Проект по биология на Жанет Карагеоргиева от 11 а клас:

.

.

.

.

Проект на Калина Иванова и Виктория Тодорова от 9 а клас:

.

.

Проект „Ученически практики-2″- 2022 година

СЪОБЩЕНИЕ
От 10 януари 2023 година, ПГСАГ „Никола Фичев“ се включва в проекта с нови групи ученици и трима работодатели:
1. „СТРОЙПРОДУКТ“ – ЕООД, Плевен
2. РПК „НАРКООП“ Плевен
3. „Барато мебел“ ЕООД Плевен
Наблюдаващият учител, съвместно с работодателите разработиха програми за обучение на реално работно място, график за изпълнение на дейностите по Проекта, така че да може всеки ученик да придобие умения за работа в реална работна среда, комуникативни умения за работа в екип, умения за работа в специфични ситуации.

Ден на народните будители

Денят на народните будители бе отбелязан в ПГСАГ „Никола Фичев“ със състезание по български език и литература. В задачите, проверяващи езиковата култура на учениците, и познанията им върху произведенията на българските класици, сили премериха два отбора, съставени от ученици от 8-ми до 12-ти клас. В оспорвана надпревара спечели отборът, избрал да се състезава под името на патриарха на българската литература Иван Вазов, а само на три точки след него остана отборът, избрал името на народния будител Патриарх Евтимий. Участниците бяха наградени с книги и грамоти. За доброто настроение по време на състезанието допринесе и публиката, към която също имаше задачи, а най-активните ученици получиха награди.
Пожелаваме си състезанието да се превърне в традиция за нашето училище.

Дни на отворените врати в ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен
По случай „Седмицата на архитектурата“ и „Деня на строителя“, учениците от ПГСАГ „Никола Фичев“ организираха фотоизложба на архитектурни обекти от град Плевен под наслов „Минало и съвремие“. Учениците, под ръководството на г-жа Биляна Георгиева заснеха и представиха фотографии на емблематични сгради от града.
Под ръководството на инж. Красимира Севинова, учениците от 11 и 12 клас, специалност „Строителство и архитектура“, изложиха собственоръчно изработени макети на покривна конструкция и на кофраж на колони.

.

.

.

.

.

.

.

.

Виртуална разходка в ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен

Презентация


Представяне на специалност: Строителство и архитектура

Представяне на специалност: Интериорен дизайн