Monthly Archives: януари 2019

ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен обявява конкурс

54779b76dc65f

Покана

за участие в конкурс, организиран

от

Професионална гимназия по строителсво, архитектура и геодезия

„Никола Фичев” гр. Плевен

на тема:

Шедьоврите на майстор Кольо Фичето разказват…

Участниците могат да се включат в конкурса с:

  1. 1. Литературна творба – есе или стихотворение
  2. 2. Художествена творба – рисунка

Регламент на конкурса

I. Цели: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, да се стимулира техния интерес към творбите

и личността на Кольо Фичето.

II. Участници – ученици от V до VII клас.

III. Краен срок – творбите се изпращат до 20.02.2019 г.

на адрес: гр. Плевен  ул. „ Ал. Стаболийски” №16

ПГСАГ „Н. Фичев”

или на е-mail: pgsa_nf_pl@abv.bg

Телефон за допълнителна информация: 064 823 151

  1. Обемът на есетата и стихотворенията да бъде до 1 печатна страница – формат А4.
  2. Жанров обхват на художествената творба: графика, акварел живопис – формат на творбите без паспарту до 35/50

Всяка творба трябва да съдържа следната информация:

- трите имена на автора и точен адрес

- възраст, клас, училище

- телефон и e-mail за контакт

Отличените творби ще бъдат наградени.

С художествените творби ще се организира изложба във фоайето на училището.