Monthly Archives: март 2020

Мерки срещу КОРОНАВИРУС

COVID-19

Учебния процес в ПГСАГ „Н.Фичев“ Плевен ще се осъществява при условията, наложени в заповед № РД 01-626/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката:
засилени мерки за дезинфекция в училището, стриктно спaзване на лична хигиена, дезинфекция на ръцете и др. Във връзка с това е добре учениците да имат лични сухи и мокри кърпички.
Болни ученици немогат да присъстват в учебни часове.