Monthly Archives: юни 2022

Допълнителен държавен план-прием

Професии/Специалности за прием
за учебната 2022/2023 година:

1. Професия: Строителен техник/Специалност: Строителство и архитектура
2. Професия: Дизайнер/Специалност: Интериорен дизайн

Балообразуващи предмети: Изобразително изкуство, Информационни технологии

За допълнителния план-прием подаването на документи, класирането и записването се извършва в ПГСАГ „Никола Фичев“ град Плевен по следния график:

Класиране

Подаване на документи за участие в приема на ученици по наредба 10

Обявяване на списъците с приетите ученици

Записване

I-во 19 – 20. 07. 2022 г. 21. 07. 2022 г. 22- 25. 07. 2022 г.
II-ро - до 26. 07. 2022 г. 27- 28. 07. 2022 г.
III-то 01. 08. 2022 г. 02. 08. 2022 г. 03 – 04. 08. 2022 г.

Работното време на комисията по прием на документи, класиране и записване на ученици е всеки делничен ден от 8 до 16 часа в сградата на гимназията.