ПРОЕКТИ

ПГСАГ „Н. Фичев“ работи по следните проекти:

  • „Ученически практики“ BG051PO001-3. 3. 07-0001.

За трета поредна година в този проект участват  ученици от специалностите:

1. Строителство и архитектура и 2. Интериорен дизайн

  • Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

-ПЛАН ВАЛИДИРАНЕ

-СИСТЕМА

СПИСЪК-ПРОФЕСИИ;

- СПИСЪК–ПРОФЕСИИ;

  • Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“

-проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”. Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проекта.

  • Проект Самооценяване – Защо е важно да познаваме процеса на самооценяване и да го прилагаме?

Професионалните гимназии в България са изправени пред нарастващи изисквания да реагират на бързите промени на пазара на труда, да бъдат по-ефективни, да отговарят на потребностите на заинтересованите страни, потребителите, да бъдат видими, разпознаваеми и конкурентноспособни в областта на предлагането на професионалното образование и обучение.

  • Проект УМЕН, съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз
  1. Представяне на проекта
  • Проект „Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

  1. Информация за учебната 2016/2017 година: Протокол1, Протокол2
  2. Информация за учебната 2017/2018 година: Протокол1, Протокол2, Протокол3

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>