ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

patishta_mostove_varna.jpeg

Професия: “Строителен техник“
Специалност: “Транспортно строителство“

  • В специалността учениците получават знания и умения, свързани с проектирането в строителството и поддържането на пътища, улици, ЖП линии, инженерни съоръжения и конструкции.

Пълният курс на обучение завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация.