РЕКЛАМНА ГРАФИКА

logo1

Професия: “Дизайнер“
Специалност: “Рекламна графика“

  • реализация в рекламни агенции; онлайн издания; телевизионни компании; принтстудия с изработване на плакати, печатни изделия; компютърен дизайн.

Пълният курс на обучение завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация.