Армировка и бетон

Специалност „Армировка и бетон“ след 8 клас

професия „Строител” специалност „Армировка и бетон” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с монтажа на армировка за всички видове конструктивни елементи, извършване на сложни бетонни и стоманобетонни работи, начини за приемане и измерване на бетонните и армировъчните работи. Допълнителни теми, застъпени в обучението, са планиране, контрол, регулиране и управление на отделните процеси и операции, свързани с изпълнение на армировки и бетон, начини за приемане и измерване на бетонните и армировъчните работи, безопасна работа с материали, инструменти, машини и средства за противопожарна защита, оказване на долекарска помощ и бързо и точно реагиране при трудова злополука.
Завършилият курса на обучение по специалността ще може:

да монтира армировка за всички видове конструктивни елементи;
да приготвя, полага и да уплътнява различни видове бетони съответно текущите условия;
да измерва правилното количество и да определя качеството на извършените армировъчни и бетонови работи;
да сортира, подрежда, изправя ръчно и да отрязва армировъчна стомана и заготвена армировка;
да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита;
да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ и др.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>