СЪОБЩЕНИЕ

След четвърти етап на класиране в ПГСАГ „Никола Фичев“ има свободни места в следните специалности:
1. Строителство и архитектура3 места
2. Интериорен дизайн - 3 места
Приемът продължава до 10 септември и се приемат необходимите документи всеки ден от 8 до 16 часа.

Презентация на училището

Проект по биология на Жанет Карагеоргиева от 10 а клас:

.

.

.

.

Проект на Калина Иванова и Виктория Тодорова от 8 а клас:

.

.

.

.

.

Важно за зрелостниците!
.
Държавни зрелостни изпити 2022/2023 година
Сесия май-юни
Български език и литература – 19 май 2023 г. начало, 08.30ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г. начало, от 08.30ч.
Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията
- Сесия май-юни: 29.05.2023 г., 30.05.2023 г. и 31.05.2023 г. – до 3 дни
- Държавните изпити по практика да се проведат от 08.00 – до 6 астрономически часа дневно.

Държавен изпит чрез защита на дипломен проект – теоретична и практическа част за придобиване на средно образование и професионална квалификация
Защита на дипломен проект теоретичната част:
Дата 29.05.2023 г. начало на изпита – 8:30
Място на провеждане – ПГСАГ „Никола Фичев“ Зала – 201
Защита на дипломен проект практическата част:
Дати за провеждане на изпита:
30.05-31.05.2023
Начало на изпита – 08:30
Място на провеждане: ПГСАГ „Никола Фичев“

ДЗИ по желание на ученика в периода 26 – 31 май 2023 г. от 08.30 ч.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием, и издаване на служебни бележки – 06.02.2023 г.– 21.02.2023 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 18.05.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2023 г.
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК – от 22.05.2023 г. до 07.06.2023 г.
Провеждане на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК – до 07.06.2023 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК – до 09.06.2023 г.

Национално външно оценяване 2022/2023 година

Български език и литература – 13 юни 2023 г., от 11.00 ч.
Математика – 16 юни 2023 г., от 11.00 ч.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 09.06.2023 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО – 16 – 27.06. 2023 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2023 г.

.
Проект „Ученически практики-2″- 2022 година

СЪОБЩЕНИЕ
От 10 януари 2023 година, ПГСАГ „Никола Фичев“ се включва в проекта с нови групи ученици и трима работодатели:
1. „СТРОЙПРОДУКТ“ – ЕООД, Плевен
2. РПК „НАРКООП“ Плевен
3. „Барато мебел“ ЕООД Плевен
Наблюдаващият учител, съвместно с работодателите разработиха програми за обучение на реално работно място, график за изпълнение на дейностите по Проекта, така че да може всеки ученик да придобие умения за работа в реална работна среда, комуникативни умения за работа в екип, умения за работа в специфични ситуации.

Съобщение до родителите за обществен съвет

Покана за обществен съвет 2022

Ден на народните будители

Денят на народните будители бе отбелязан в ПГСАГ „Никола Фичев“ със състезание по български език и литература. В задачите, проверяващи езиковата култура на учениците, и познанията им върху произведенията на българските класици, сили премериха два отбора, съставени от ученици от 8-ми до 12-ти клас. В оспорвана надпревара спечели отборът, избрал да се състезава под името на патриарха на българската литература Иван Вазов, а само на три точки след него остана отборът, избрал името на народния будител Патриарх Евтимий. Участниците бяха наградени с книги и грамоти. За доброто настроение по време на състезанието допринесе и публиката, към която също имаше задачи, а най-активните ученици получиха награди.
Пожелаваме си състезанието да се превърне в традиция за нашето училище.

.

.

.

.

.

Дни на отворените врати в ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен
По случай „Седмицата на архитектурата“ и „Деня на строителя“, учениците от ПГСАГ „Никола Фичев“ организираха фотоизложба на архитектурни обекти от град Плевен под наслов „Минало и съвремие“. Учениците, под ръководството на г-жа Биляна Георгиева заснеха и представиха фотографии на емблематични сгради от града.
Под ръководството на инж. Красимира Севинова, учениците от 11 и 12 клас, специалност „Строителство и архитектура“, изложиха собственоръчно изработени макети на покривна конструкция и на кофраж на колони.

.

.

.

.

.

.

.

.

Виртуална разходка в ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен

Презентация


Представяне на специалност: Строителство и архитектура

Представяне на специалност: Интериорен дизайн