Monthly Archives: октомври 2012

Отворени врати

ПРОЕКТ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

100_2441

Проект „Ученически практики“ BG051PO001-3. 3. 07-0001.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целите на проект „Ученически практики“ са свързани с осигуряване на реални работни места от работодатели на ученици от професионални гимназии в даден бранш, където те под ръководството на наставници да придобият практически знания и умения, необходими за тяхната реализация при завършване на професионалната гимназия.

Осигуряването на работни места и наставници за обучение на ученици по този проект ще се финансира от Министерство на образованието, младежта и науката посредством Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Учениците, които ще участват в проекта трябва да са на възраст от 16 до 21 год. (10 – 12 клас).

240 часа практическо обучение.


ДЗИ

ВАЖНО ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

Подробна информация за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2012-2013 година можете да намерите на следните адреси:

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/dzi/

http://zamatura.eu/

УСПЕХ!