Архив

ПГСАГ „Н. Фичев“ работи по проектите:

  • „Ученически практики“ BG051PO001-3. 3. 07-0001.

За трета поредна година в този проект участват  ученици от специалностите:

1. Строителство и архитектура и 2. Интериорен дизайн

Практиката се осъществява във фирмите „Стройпродукт“ ЕООД и „Орхидея мебел“ Татяна Пъшева – гр. Плевен.

  • Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

-ПЛАН ВАЛИДИРАНЕ

-СИСТЕМА

СПИСЪК-ПРОФЕСИИ;

- СПИСЪК–ПРОФЕСИИ;

  • Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“

-проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”. Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проекта.
. Проект Самооценяване – Защо е важно да познаваме процеса на самооценяване и да го прилагаме?
Професионалните гимназии в България са изправени пред нарастващи изисквания да реагират на бързите промени на пазара на труда, да бъдат по-ефективни, да отговарят на потребностите на заинтересованите страни, потребителите, да бъдат видими, разпознаваеми и конкурентноспособни в областта на предлагането на професионалното образование и обучение.

презентация 2012-2013
презентация 2013-2014

Проект Приобщаващо образование

През учебната 2018/2019 година училището работи по проект Приобщаващо образование.

Сформирани са две групи за дейности по интереси.

Информация за първа група:

Област „Природни науки”, Тематична подобласт „Околна среда” ,

Тема:В хармония с природата

Описание: Учениците се учат да живеят в хармония с природата. Без да замърсяват Земята и да почистват след себе си. Да се хранят природосъобразно. Да търсят и създават красиви и естетични места около себе си.

Информация за втора група:

Област „Спорт”, Тематична подобласт „Колективни спортове” ,

Тема: Волейбол

Описание: Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника и тактика по волейбол.

Системно занимания със спорт в свободното време.

По този проект също така бяха сформирани две групи по Български език и литература и История и цивилизации за допълнително обучение.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>