Строителство и архитектура

Професия Строителен техник

Специалност Строителство и архитектура

В часовете по специалните предмети се изготвят проекти, като се придобиват технически умения и се възпитава технически усет.

В часовете по учебна практика се придобиват практически умения и навици.

В часовете по чуждо езиково обучение може да усвоите поне два чужди езика, ако желаете да се реализирате в чужбина.

Изучаването на голям брой специални предмети и икономически дисциплини ще Ви помогнат в бъдеще да развивате собствен бизнес.

След придобиване на квалификация Строителен техник имате възможност:

  • Да проектирате  и разчитате техническа документация;
  • Да работите на строителни обекти като ръководни или изпълнителски кадри;
  • Да работите в производството и разпространението на строителни материали;
  • Да продължите образованието си във всички ВУЗ.