Интериорен дизайн

ClickHandler.ashx

Професия: Дизайнер

Специалността Интериорен дизайн:

Разкрива възможности за усвояване на умения, свързани с естетическото възприемане и оценяване на действителността. Учениците усвояват знания за световните и българските образци в архитектурата и изкуството. По време на обучението оформят свой собствен мироглед, за да могат да оценят художествени събития, отделни автори и културни епохи. Завършилите тази специалност могат да изработват технически чертежи, да прилагат различни техники на изобразяване- графично и цветно, да реализират функционални и естетически решения в интериорен проект, като прилагат съвременните технологии. Специалността Интериорен дизайн намира реализация в проектирането на мебели, мебелното производство, като консултанти в търговски обекти и др.