Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 15 ноември (Понеделник) всички ученици от 8 до 12 клас продължават обучението в електронна среда (ОРЕС) по същия график на часовете до второ нареждане.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учениците от 10 а клас преминават в обучение в електронна среда (ОРЕС) от 20.10.2021 година до 22.10.2021 година (включително). Продължителността на учебните часове е 40 минути.
График на учебните часове:
1 час 8:00 – 8:40
2 час 8:55 – 9:35
3 час 9:50 – 10:30
4 час 10:55 – 11:35
5 час 11:50 – 12:30
6 час 12:45 – 13:25
7 час 13:40 – 14:20

И Н Ф О Р М А Ц И Я

С ПМС № 262 от 29.07.2021 г.   МОН отпусна средства в размер на 22233,70 лева за ремонт на училищната ограда на ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен.

От ръководството  на ПГСАГ „Н.Фичев“ Плевен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 1. Първият учебен срок приключва на 02 февруари 2021 г.
 2. Междусрочната  ваканция за всички ученици е на 03 февруари /сряда/ 2021 г.
 3. Вторият учебен срок започва на 04 февруари 2021 г.
 4. Съгласно Заповед № ЗД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването се възстановяват присъствените учебни занятия на учениците по следния график:
 • учениците от 8  и 12 клас се обучават присъствено от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.
 • учениците от 10  и 11 клас се обучават присъствено от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.
 • учениците от 9  и 12  клас се обучават присъствено  от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Коледната ваканция за всички ученици започва от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г.

От  04.01.2021 г. учениците от VIII  до XII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването  и Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват  присъствените учебни занятия за учениците от VIII  до XII клас, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., като обучението се организира от разстояние в електронна среда./ОРЕС/

Обучението от разстояние в електронна среда ще се извършва синхронно, чрез платформата MS Teams.

Продължителността на учебния час ще бъде 40 мин. при спазване на утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 год.

График на учебните часове:

 1. час 8.00 ч.                 8.40 ч.
 2. час 8.50 ч.                 9.30 ч.
 3. час 9.40 ч.               10.40 ч.

голямо междучасие – 20 мин.

 1. час 10.40 ч.              11.20 ч.
 2. час 11.30 ч.              12.10 ч.
 3. час 12.20 ч.              13.00 ч.
 4. час 13.10 ч.              13.50 ч.

От ръководството

Напомняме Ви, че от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 год. включително обучението ще се извършва, като се редува присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ по график, както следва:

VIII а клас:

присъствено обучение – от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. вкл.

ОРЕС - от 7.12.2020 г. до 11.12.2020 г.  вкл.

присъствено обучение – от 14.12.2020 г. до 23.12.2020 г. вкл.

IX а клас:

ОРЕС – от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. вкл.

присъствено обучение – от 07.12.2020 г. до 23.12.2020 г. вкл.

X а клас:

ОРЕС – от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. вкл.

присъствено обучение - от 07.12.2020 г. до 23.12.2020 г. вкл.

XI а клас:

присъствено обучение – от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. вкл.

ОРЕС - от 7.12.2020 г. до 18.12.2020 г. вкл.

присъствено обучение – от 21.12.2020 г. до 23.12.2020 г. вкл.

XII а клас:

присъствено обучение – от 23.11.2020 г. до 11.12.2020 г. вкл.

ОРЕС - от 14.12.2020 г. до 18.12.2020 г. вкл.

присъствено обучение – от 21.12.2020 г. до 23.12.2020 г. вкл.

Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ ще се извършва синхронно, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии – платформата MS Тeams.

Продължителността на учебния час ще бъде 40 мин. ОРЕС и присъственото обучение ще се извършват по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на 2020/2021 година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от VIII  до XII клас, считано от 16.11.2020 г. до 20.11.2020 г. / включително/, като обучението се организира от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.  Продължителността на учебния час ще бъде 40 мин. при спазване на утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на 2020/2021 уч. година:

1. час   8.00  ч.            8.40 ч.

2. час   8.50  ч.            9.30 ч.

3. час   9.40  ч.          10.20 ч.

голямо междучасие – 20 мин.

4. час   10.40 ч.         11.20 ч.

5. час   11.30 ч.         12.10 ч.

6. час   12.20ч.          13.00 ч.

7. час   13.10 ч.         13.50 ч.

2. От 23.11.2020 г. до 23.12.2020 год. включително обучението ще се извършва, като се редува присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда по график, както следва:

VIII клас:      от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. - присъствено обучение

от 7.12.2020 г. до 11.12.2020 г.   - онлайн обучение

от 14.12.2020 г. до 23.12.2020 г.  - присъствено обучение

IX клас:         от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. – онлайн обучение

от 07.12.2020 г. до 23.12.2020 г. – присъствено обучение

X клас:          от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. – онлайн обучение

от 07.12.2020 г. до 23.12.2020 г. – присъствено обучение

XI клас:         от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. – присъствено обучение

от 7.12.2020 г. до 18.12.2020 г.   - онлайн обучение

от 21.12.2020 г. до 23.12.2020 г. – присъствено обучение

XII клас:        от 23.11.2020 г. до 11.12.2020 г. – присъствено обучение

от 14.12.2020 г. до 18.12.2020 г. – онлайн обучение

от 21.12.2020 г. до 23.12.2020 г. – присъствено обучение

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>